د طلوع افغان جریدې 52 مه ګڼه چاپ او تر لوستونکو پوري ورسېده

طلوع افغان جریده! چاپ: شنبه نېټه:1400/11/23 1343/ رجب المرجب/ 11 تاسو کولای سئ د طلوع افغان جریدې د تر لاسه کولو او په هغه کي د ګډون له پاره کندهار اطلاعات او فرهنګ ریاست ته مراجعه وکړئ. “کندهار اطلاعات او فرهنګ رياست”  

طلوع افغان جریده!

چاپ: شنبه

نېټه:1400/11/23

1343/ رجب المرجب/ 11

تاسو کولای سئ د طلوع افغان جریدې د تر لاسه کولو او په هغه کي د ګډون له پاره کندهار اطلاعات او فرهنګ ریاست ته مراجعه وکړئ.

“کندهار اطلاعات او فرهنګ رياست”