د طلوع افغان جریدې 51 مه ګڼه چاپ او تر لوستونکو پوري ورسېدل.

طلوع افغان جریده! چاپ: شنبه نېټه:1400/11/17 1343/ رجب المرجب/ 4 د طلوع افغان جریدې 51 مه ګڼه چاپ او تر لوستونکو پوري ورسېدل. تاسو کولای سئ د طلوع افغان جریدې د تر لاسه کولو او په هغه کي د ګډون له پاره کندهار اطلاعات او فرهنګ ریاست ته مراجعه وکړئ. “کندهار اطلاعات او فرهنګ رياست” […]

طلوع افغان جریده!
چاپ: شنبه
نېټه:1400/11/17
1343/ رجب المرجب/ 4

د طلوع افغان جریدې 51 مه ګڼه چاپ او تر لوستونکو پوري ورسېدل.
تاسو کولای سئ د طلوع افغان جریدې د تر لاسه کولو او په هغه کي د ګډون له پاره کندهار اطلاعات او فرهنګ ریاست ته مراجعه وکړئ.
“کندهار اطلاعات او فرهنګ رياست”