د شاه دو شمشیره پل د بیارغاونې چارې پیل شوې

الاماره (۱۴۴۴/رجب ۱۸) د ښاري تاسيساتو د ساتنې او څارنې په موخه، د کابل ښاروالۍ د کار، ساتنې او څارنې رياست، د شاه دو شمشېره پل د بیا رغاونې چارې پيل کړې. په دې کار کې د پلو لارو ، کټارو او د دې پله د پایو ترمیم او ټینګول شامل دي.

الاماره (۱۴۴۴/رجب ۱۸) د ښاري تاسيساتو د ساتنې او څارنې په موخه، د کابل ښاروالۍ د کار، ساتنې او څارنې رياست، د شاه دو شمشېره پل د بیا رغاونې چارې پيل کړې.
په دې کار کې د پلو لارو ، کټارو او د دې پله د پایو ترمیم او ټینګول شامل دي.