د سلواغې د ۲۶ مي په ویاړ د نیمروز د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا مناسبت پاڼه په پښتو او دري ژبه د چاپه را ووتله

د سلواغې د ۲۶ مي په ویاړ د نیمروز د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا مناسبت پاڼه په پښتو او دري ژبه د چاپه را ووتل. مناسبت نامه دری ۲۶ دلو                                    د سلواغې ۲۶ مناسبت پاڼه     […]

د سلواغې د ۲۶ مي په ویاړ د نیمروز د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا مناسبت پاڼه په پښتو او دري ژبه د چاپه را ووتل.

مناسبت نامه دری ۲۶ دلو                                    د سلواغې ۲۶ مناسبت پاڼه

 

 

به مناسبت بزرگداشت ۲۶ دلو، مناسبت نامۀ به زبان دری و پشتو از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ نیمروز چاپ گردید.