د زابل د فوائد عامې ریاست له لوري د عمومي شاهرا د میلینګ له پروژې څخه لیدنه او نظارت ترسره شو

د دې ریاست مسؤلین وایي چې د انجنیري ټیم یې د کابل ،کندهار پر عمومي شاهرا د شهرصفا ولسوالي خوا ته د میلینګ له کاري پروژې څخه لیدنه اونظارت وکړ. په خبره يې یاده پروژه چې حافظ منصور ساختماني شرکت په قرار داد ورکړل شوې ده، د دې شرکت مسؤلینو ته یې د کار د […]

د دې ریاست مسؤلین وایي چې د انجنیري ټیم یې د کابل ،کندهار پر عمومي شاهرا د شهرصفا ولسوالي خوا ته د میلینګ له کاري پروژې څخه لیدنه اونظارت وکړ.

په خبره يې یاده پروژه چې حافظ منصور ساختماني شرکت په قرار داد ورکړل شوې ده، د دې شرکت مسؤلینو ته یې د کار د چټکتیا او د تخریب شویو نقطو د رغولو سپارښتنه کړې چې په عاجله توګه تخریب شوې نقطې ورغوي، تر څو په عمومي شاهرا تګ او راتګ بې له کومې ستونزې ترسره شي.