دیدار پوهندوی عبدالعزیز نعمانی رئیس پوهنتون هرات از صنوف درسی برنامه های ماستری پوهنځی های اقتصاد و ادبیات و علوم بشری

هرات رییس پوهنتون هرات و پوهنوال دکتور سلطان احمد تره کی معاون علمی پوهنتون ضمن بازدید از صنوف درسی برنامه های ماستری پوهنځی های اقتصاد و ادبیات و علوم بشری و حل مشکلات سد راه این پوهنځی ها با مسوولان و محصلان آن صحبت نمودند. در این دیدارها پوهندوی عبدالعزیز نعمانی رئیس پوهنتون هرات ضمن […]

هرات

رییس پوهنتون هرات و پوهنوال دکتور سلطان احمد تره کی معاون علمی پوهنتون ضمن بازدید از صنوف درسی برنامه های ماستری پوهنځی های اقتصاد و ادبیات و علوم بشری و حل مشکلات سد راه این پوهنځی ها با مسوولان و محصلان آن صحبت نمودند.
در این دیدارها پوهندوی عبدالعزیز نعمانی رئیس پوهنتون هرات ضمن صحبت در مورد اهمیت فراگیری علوم عصری، افزود استقلال زمانی کامل می‌شود که جامعۀ دانش تخصصی داشته باشد و از وابستگی به سایر کشور ها رهایی یابد.
آقای نعمانی همچنان افزود که هیأت رهبری پوهنتون هرات در تلاش است برنامه‌ های ماستری را در سایر پوهنځی ‌های این پوهنتون نیز ایجاد نماید تا زمینۀ ارتقاء ظرفیت‌های علمی، گسترش پیدا کند.