دیدار والی پنجشیر با مردم

مولوی قدرت الله، والی ولایت پنجشیر به سلسله دیدارهای قبلی خود، امروز چهار شنبه، ١٢/٤/١٤٤٣ه.ق با بزرگان ولسوالی عنابه، شتل و حصه اول این ولایت دیدار کرد. بزرگان ولسوالی مذکور در این دیدار تآکید به همکاری با مسولین ولایت پنجشیر کرده و اذعان داشتند که زیر پرچم توحید،( امارت اسلامی افغانستان) آماده هر نوع فداکاری […]

مولوی قدرت الله، والی ولایت پنجشیر به سلسله دیدارهای قبلی خود، امروز چهار شنبه، ١٢/٤/١٤٤٣ه.ق با بزرگان ولسوالی عنابه، شتل و حصه اول این ولایت دیدار کرد. بزرگان ولسوالی مذکور در این دیدار تآکید به همکاری با مسولین ولایت پنجشیر کرده و اذعان داشتند که زیر پرچم توحید،( امارت اسلامی افغانستان) آماده هر نوع فداکاری هستند.
مولوی قدرت والی ولایت پنجشیر نیز در این دیدار با استماع مشکلات و چالش های موجود در ولسوالی ها و دهکده ها، تعهد به همکاری نموده و به ایجاد راه حل های مناسب به آن وعده سپرد.
والی پنجشیر تآکید کرد که نظام امارت اسلامی، به خواست مردم متدین و مجاهد افغانستان روی کار آمده است و مسولین امارت اسلامی افغانستان سرا پا در خدمت مردم خود قرار دارند.
همچنان، والی پنجشیر در دیدار جداگانه با مسولین نهاد “همکار” از کارکرد این نهاد به عنوان یک نهاد خیریه که برای افراد بی بضاعت رسیدگی میکند، اظهار قدردانی کرد.
مولوی قدرت الله والی پنجشیر تاکید کرد که نهادهای خیریه باید برای رسانیدن کمک ها به مستحقین به صورت جدی تلاش کنند.