دیدار هيئت اعزامى رياست مالی و اداری مقام محترم وزارت زراعت آبیاری و مالداری کشور از ریاست زراعت ولایت سرپل

    سرپل، ۹حمل ۱۴۰۱ هـ ش مولوی ضیاءالدین واقف رئیس مالی و اداری وزارت زراعت آبیاری و مالداری کشور همراه با امان الله احمد زی آمر بودجه و عصمت الله محمدی کارمند آمریت تنظیم عواید امروز طی یک سفر رسمی به منظور بررسی وتنظیم بهتر عواید، مصارفات وسایر امورات مالی عازم ولایت سرپل شده […]

 

 

سرپل، ۹حمل ۱۴۰۱ هـ ش
مولوی ضیاءالدین واقف رئیس مالی و اداری وزارت زراعت آبیاری و مالداری کشور همراه با امان الله احمد زی آمر بودجه و عصمت الله محمدی کارمند آمریت تنظیم عواید امروز طی یک سفر رسمی به منظور بررسی وتنظیم بهتر عواید، مصارفات وسایر امورات مالی عازم ولایت سرپل شده و با رئیس، آمرین و مدیران بخش های مختلف این ریاست جلسه‌یی را تدویر نمودند.

در نخست قاری عبدالقادر وحدت رئیس زراعت آبیاری و مالداری ولایت سرپل سفر کاری هیئت با صلاحیت وزارت زراعت را به این ولایت خوش آمدید گفته و در مورد وضعیت کلی زراعت و مالداری این ولایت مشکلات وچالش های موجوده معلومات مفصل ارائه نمود.

بعداً مولوی ضیاءالدین واقف رئیس مالی واداری وزرات زراعت پيام وزير زراعت ا.ا.ا را به حاضرین جلسه به خوانش گرفته و روی اهداف افزایش عواید از منابع داخلی و جلوگیری از اتلاف عواید صحبت نموده از حاضرین مجلس خواست که صرفه جویی در مصارفات شانرا در نظر بگیرند.

در ادامه امان الله احمدزی آمر بودجه در رابطه به کار و فعالیت پروژه های عادی، انکشافی و مصارف پول پروژه ها و همچنین عصمت الله محمدی کارمند آمریت تنظیم عواید راجع به جمع آوری عواید و طرز خانه پری فورمه های عواید به حاضرین مجلس معلومات ارائه نمودند.

در ادامه آمرین و مدیران بخش های مختلف ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت سرپل هر کدام به نوبه خود مشکلات، راه حل های پروژه های انکشافی وعادی به هیأت اعزامی مقام وزارت زراعت ارائه نمودند.

در اخیر محترم مولوی ضیاءالدین واقف رئیس مالی و اداری وزارت زراعت مشکلات وچالش های موجوده را یاداشت نمودند تا راه حل ازطرف مقام وزارت زراعت جستجو گردد.