دیدار از میدان هوایی بین المللی خواجه عبدالله انصاری

هرات فرید احمد ایوبی آمر اطلاعات و وحیدالله سلطانی آمر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات همرای یحیی مجددی مسوول مرکز تحقیقات پوهنتون خصوصی جامی از میدان هوایی بین المللی خواجه عبدالله انصاری دیدن نمودند. هدف از این دیدار مزین ساختن میدان هوایی خواجه عبدالله انصاری با متون و تاریخچه بزرگان و قدامت تاریخی هرات […]

هرات

فرید احمد ایوبی آمر اطلاعات و وحیدالله سلطانی آمر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات همرای یحیی مجددی مسوول مرکز تحقیقات پوهنتون خصوصی جامی از میدان هوایی بین المللی خواجه عبدالله انصاری دیدن نمودند.
هدف از این دیدار مزین ساختن میدان هوایی خواجه عبدالله انصاری با متون و تاریخچه بزرگان و قدامت تاریخی هرات خوانده شده است.
از سوی هم یحیی مجددی در این دیدار آمادگی کامل پوهنتون جامی را جهت آراسته ساختن میدان خواجه انصار به متن ها و عکس های درخور جایگاه ولایت باستانی هرات بیان نموده افزود این پوهنتون آماده همکاری همه جانبه در قسمت ترویج فرهنگ و قدامت تاریخی هرات را دارد.
قرار است در آینده نزدیک ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات با همکاری پوهنتون جامی در سطح شهر و ولسوالی ها بخاطر قدامت و جایگاه هرات دست به اقداماتی از جمله نوشتن اشعار و متونی در باب فرهنگ و گردشگری داشته باشد.
این در حالیست که چندی پیش ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات با پوهنتون خصوصی جامی تفاهمنامه ای را جهت همکاری های دو جانبه به امضا رساند.