دکورنیو چارو وزیر دملي پولیسو په اکاډمۍ کې راڅرګندشو

‏د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیفه صاحب سراج الدین حقاني نن د ملي پوليسو د اکاډمۍ قوماندانۍ څخه د لېسانس په ديارلسمه دوره کې ۳۷۷ افسران او افسرانې له مسلکي زده کړو د فراغت غونډه کي را څرګند شو..

‏د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیفه صاحب سراج الدین حقاني نن د ملي پوليسو د اکاډمۍ قوماندانۍ څخه د لېسانس په ديارلسمه دوره کې ۳۷۷ افسران او افسرانې له مسلکي زده کړو د فراغت غونډه کي را څرګند شو..