دښاروالۍ ریاست دڅارنظارت او تفتیش کمیټي دښار اړوند دوکانو څخه تر لیدني او کتني وروسته یو شمیربې کیفیته توکې را ټول کړل!

  نن ورځ یک شنبه د یاد ولایت د څار نظارت اوتفتیش کميټې چې له ولایت مقام ،مستوفیت، روغتیاریاست،ښاروالۍ ریاست له استازو څخه جوړه شوې وه د ښار اړوند،له خوراکه پلورنځیو، د روغتیایې توکو پلورنځیو څخه ترلیدني او کتني او وروسته یو اندازه بې کیفیته اوتاریخ تیر توکي راه ټول کړل او همدارنګه د ښار […]

 

نن ورځ یک شنبه د یاد ولایت د څار نظارت اوتفتیش کميټې چې له ولایت مقام ،مستوفیت، روغتیاریاست،ښاروالۍ ریاست له استازو څخه جوړه شوې وه د ښار اړوند،له خوراکه پلورنځیو، د روغتیایې توکو پلورنځیو څخه ترلیدني او کتني او وروسته یو اندازه بې کیفیته اوتاریخ تیر توکي راه ټول کړل او همدارنګه د ښار ټولو هټیوالوته یاد ونه وشوه چې په راتلونکي ده بې کیفیته اوتاریخ تیره توکو په لېدو سره د څار او تفتیش له کمیټي سره په لاندې شمیره په اړیکه کې شئ ۰۷۹۰۵۶۵۶۵۲ ترڅود یادې کمیټي لخوا ورسره قانوني چلند وشی

۱۴۴۳/۸/۳
۱۴۰۰/۱۲/۱۵