دو تن به اتهام دزدی در ولایت نیمروز، بازداشت شدند

زرنج، ۱۹جمادی الثانی، دوهم ماه دلو به اساس گزارش اطلاعاتی آژانس باختر، دو تن به جرم دزدی در شهر زرنج، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و دوسیه افراد بازداشت شده به مدیریت جنایی قوماندانی امنیه نیمروز، مواصلت ورزیده است. مدیریت مبازره با جرائم جنائی، پس از رسیدگی و دوسیه نسبتی دو تن را به ارگان […]

زرنج، ۱۹جمادی الثانی، دوهم ماه دلو

به اساس گزارش اطلاعاتی آژانس باختر، دو تن به جرم دزدی در شهر زرنج، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و دوسیه افراد بازداشت شده به مدیریت جنایی قوماندانی امنیه نیمروز، مواصلت ورزیده است.

مدیریت مبازره با جرائم جنائی، پس از رسیدگی و دوسیه نسبتی دو تن را به ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهند نمودند.