دوشنبه ۲۳ حوت ۱۴۰۰ آژانس اطلاعاتی باختر هرات

بازداشت یک گروپ از پرچون فروشان مواد مخدر توسط نیروهای امنیتی ولایت هرات پرسونل مدیریت مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه ولایت هرات، یک‌ گروپ 7 نفره را در پیوند به فروش مواد مخدر بطور پرچون بالای معتادین بطور بالفعل از نقاط مختلف این ولایت بازداشت نمودند. از نزد افراد یاد شده مقداری مواد مخدر […]

بازداشت یک گروپ از پرچون فروشان مواد مخدر توسط نیروهای امنیتی ولایت هرات

پرسونل مدیریت مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه ولایت هرات، یک‌ گروپ 7 نفره را در پیوند به فروش مواد مخدر بطور پرچون بالای معتادین بطور بالفعل از نقاط مختلف این ولایت بازداشت نمودند.
از نزد افراد یاد شده مقداری مواد مخدر نوع: پودر شیشه بدست آماده و افراد مذکور تحت نظارت نیرو های امارت اسلامی قرار دارند.