دهلمند جریدې پر له پسې (۴۸) مه ګڼه هم له چاپه راووتل :

  داطلاعاتو اوفرهنګ ریاست اړوند چاپي رسنۍ هلمنداونیزي دروان کال (۴۸) مه ګڼه هم پرخپل وخت چاپ اولوستونکوته وړاندي سوه. نېټه: ۱۴۴۳/۸/۱۱هـ ق د اطلاعاتو اوفرهنګ ریاست !

 

داطلاعاتو اوفرهنګ ریاست اړوند چاپي رسنۍ هلمنداونیزي دروان کال (۴۸) مه ګڼه هم پرخپل وخت چاپ اولوستونکوته وړاندي سوه.
نېټه: ۱۴۴۳/۸/۱۱هـ ق

د اطلاعاتو اوفرهنګ ریاست !