دهلمند جریدې د (۱۴۰۱) ه ل کال لومړۍ ګڼه دچاپه راووتل :

  داطلاعاتو اوفرهنګ ریاست اړوند چاپي رسنۍ هلمنداونیزي دخپل فعالیت د اته شپېتم کال لومړۍ ګڼه پر ټاکلي وخت چاپ اولوستونکوته وړاندي سوه. نېټه: ۱۴۴۳/۸/۲۴هــ ق.

 

داطلاعاتو اوفرهنګ ریاست اړوند چاپي رسنۍ هلمنداونیزي دخپل فعالیت د اته شپېتم کال لومړۍ ګڼه پر ټاکلي وخت چاپ اولوستونکوته وړاندي سوه.
نېټه: ۱۴۴۳/۸/۲۴هــ ق.