دهرات  دادرسکن ولسوالۍ دبیرته نیولو اداء هیڅ حقیقت نه لری

پرون  دګوډاګۍ ادارې چارواکو ادعاء کړي چې د هرات ولایت ادرسکن ولسوالۍ یې بیرته له مجاهدینو نیولي موږ دمزدور دښمن دغه  له دروغو ډکه ادعاء په کلکه  ردوو ، ولسوالۍ په بشپړه توګه دمجاهدینو په کنترول کې ده  نه هلته کومه  نظامي پېښه رامنځ ته شوي اونه هم مجاهدین له کومي سیمي په شا شوي […]

پرون  دګوډاګۍ ادارې چارواکو ادعاء کړي چې د هرات ولایت ادرسکن ولسوالۍ یې بیرته له مجاهدینو نیولي

موږ دمزدور دښمن دغه  له دروغو ډکه ادعاء په کلکه  ردوو ، ولسوالۍ په بشپړه توګه دمجاهدینو په کنترول کې ده  نه هلته کومه  نظامي پېښه رامنځ ته شوي اونه هم مجاهدین له کومي سیمي په شا شوي

2021/7/12