در کاپیسا ۲ سارق بازداشت شدند

مسؤلین امارت اسلامی در ولایت کاپیسا می‌گویند که نیروهای آنان دو تن را در نیمه های شب به اتهام سرقت بازداشت نموده اند. مولوی کریم الله وثیق رییس اطلاعات وفرهنگ کاپیسا اضافه می‌کند که از نزد این افراد یک میل کلاشنکوف، ۲ قبضه تفنگچه ویک عدد لیز به دست مجاهدین امارت اسلامی افتاده است. این […]

مسؤلین امارت اسلامی در ولایت کاپیسا می‌گویند که نیروهای آنان دو تن را در نیمه های شب به اتهام سرقت بازداشت نموده اند.

مولوی کریم الله وثیق رییس اطلاعات وفرهنگ کاپیسا اضافه می‌کند که از نزد این افراد یک میل کلاشنکوف، ۲ قبضه تفنگچه ویک عدد لیز به دست مجاهدین امارت اسلامی افتاده است.

این در حالیست که چندی قبل نیز نیروتای امارت اسلامی چندین تن را به اتهام سرقت های مسلحانه در مربوطات این ولایت بازداشت نموده بودند.

31/10/2021