در دو رویداد جنایی سه فردملکی در سرپل کشته شد.

سرپل: ۱۴۰۰/۱۱/٢٢ داملا جندالله خنجری مدیر جنایی قوماندانی امنیه سرپل میگوید، دیروز در دو رویداد جنایی سه فرد ملکی در ولایت سرپل کشته شده است. وی افزود؛ ساعت دوازده بجه دیروز یک زن جوان و خسرش در منطقه القانی خانه کلان مربوط شهر سرپل در خانه شان توسط شلیک مرمی کشته شده است و تاهنوز […]

سرپل:
۱۴۰۰/۱۱/٢٢
داملا جندالله خنجری مدیر جنایی قوماندانی امنیه سرپل میگوید، دیروز در دو رویداد جنایی سه فرد ملکی در ولایت سرپل کشته شده است.

وی افزود؛ ساعت دوازده بجه دیروز یک زن جوان و خسرش در منطقه القانی خانه کلان مربوط شهر سرپل در خانه شان توسط شلیک مرمی کشته شده است و تاهنوز علت کشته شدن این دو فرد روشن نشده است، اما تحقیقات مسوولین مدیریت جنایی در زمینه آغاز گردیده است.

او اضافه نمود که در یک رویداد جداگانه دیگر در ولسوالی الجهاد سرپل یک مرد جوان برادر جوانش را بنام صورت خان که بیست و دوسال سن داشت،ساعت چهار صبح دیروز در خانه اش با شلیک مرمی کشته است که قاتل ساعت هشت صبح امروز توسط مسوولین ولسوالی الجهاد بازداشت گردیده است.

آقای خنجری تصریح کرد که بررسی ابتدایی نشان میدهد که این جوان برادرش را به علت مشکلات فامیلی کشته است، اما تحقیقات بیشتر پولیس و سارنوالی موضوع را روشن خواهد ساخت.