در جریان جنگ های جاری در افغانستان روزانه 250 تا 300 تن از طرف های درگیر کشته می شدند.

مسوولان محلی وامنیتی جوزجان در سفری که در ولسوالی آقچه جوزجان داشتند می گویند،با روی کار آمدن امارت اسلامی از خون ریزی در کشور جلوگیری شده است . به گفته آنها پیش از این که در ولایت های مختلف کشور جنگ جریان داشت روزانه 250 تا 300 تن از طرف های درگیر کشته می شدند […]

مسوولان محلی وامنیتی جوزجان در سفری که در ولسوالی آقچه جوزجان داشتند می گویند،با روی کار آمدن امارت اسلامی از خون ریزی در کشور جلوگیری شده است .
به گفته آنها پیش از این که در ولایت های مختلف کشور جنگ جریان داشت روزانه 250 تا 300 تن از طرف های درگیر کشته می شدند .

داملا شعیب رسالت،والی جوزجان در سفر رسمی که با مسوولان امنیتی در ولسوالی آقچه جوزجان داشت در جمع صدها تن از باشنده گان این ولسوالی می گوید،پیش از این که جنگ در افغانستان خاتمه یابد روزانه 250 تا 300 تن از طرف های درگیر کشته می شدند.
به گفته والی جوزجان،از روی آمدن امارت اسلامی که چهار ماه می گذرد این آمار به صفر رسیده است .
مولوی خوشحال رییس استخبارات جوزجان در این مراسم می گوید،در چهار ماه گذشته که نظام امارت اسلامی روی کار آمده است از خون در کشور جلوگیری شده است .
به گفته رییس استخبارات جوزجان هنوز هم جریان ها و گروه هایی قصد دارند نظم وثبات افغانستان را برهم بزنند اما در پلان ها وبرنامه های شان پیروز نمی شوند .
داملا سراج قوماندان امنیه جوزجان می گوید،خواست مردم افغانستان برقراری یک نظام اسلامی  و همه شمول بود گه به آن دست یافتند و حال باید برای حفاظت از آن بسیج شوند.
به گفته قوماندان امنیه جوزجان،امارت اسلامی برای تحقق خواسته های مردم فاصله بین ولسوالی و ولایت را برداشته است که هدف از این کار ارایه خدمات به موقع و عدالانه است.
در پایان این مراسم در کنار این استماع مشکلات مردم مسوولان محلی و امنیتی جوزجان مولوی غلام را حیدری را به عنوان ولسوال نظامی ولسوالی آقچه جوزجان نیز تعین کردند.
۱۲/۸/۲۰۲۱م:۵/۶/۱۴۴۳هق