خسارات مالی ناشی از ریزش باران در ولسوالی پشتون زرغون

هرات تداوم ریزش باران و جاری شدن سیلاب، خسارات هنگفت مالی را به باشنده گان برخی قریه های ولسوالی پشتون زرغون وارد ساخته است. سیلاب ها سبب تخریب منازل مسکونی، تخریب کاریز های آب و از بین رفتن زمین های زراعتی در این ولسوالی گردیده است. شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار والی ولایت […]

هرات

تداوم ریزش باران و جاری شدن سیلاب، خسارات هنگفت مالی را به باشنده گان برخی قریه های ولسوالی پشتون زرغون وارد ساخته است.
سیلاب ها سبب تخریب منازل مسکونی، تخریب کاریز های آب و از بین رفتن زمین های زراعتی در این ولسوالی گردیده است.
شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار والی ولایت هرات از برخی ساحات سیلاب زده در قریه جات دور دست ولسوالی پشتون زرغون بازدید نمود و به اهالی قریه وعده داد که با افراد آسیب پذیر و سیلاب زده همکاری صورت می گیرد.
والی هرات از حوصله مندی مردم ابراز قدردانی نمود و از مردم خواست بخاطر جلوگیری از سیلاب ها با دولت همکاری نمایند.
باشنده های قریه جات آسیپ پذیر و دور دست ولسوالی پشتون زرغون نیز از حضور والی هرات در مناطق شان ابراز قدردانی نمودند.