جلسۀ کمیته جلوگیری از اجناس بی کیفیت و تاریخ گذشته دایر گردید.

  زرنج، ۲۵ شعبان/۸ حمل به اساس راپور آژانس خبری باختر، جلسۀ جلوگیری از اجناس بی کیفیت و تاریخ گذشته، در صحن ریاست صنعت و تجارت با حضور داشت، ملا فاضل محمد ” فضلی” رئیس صنعت و تجارت، حافظ مطیع الله “منیب” آمر کتلوی صحت عامه، علمای کرام، خطبای مساجد، تجار ملی و کسبه کاران، […]

 

زرنج، ۲۵ شعبان/۸ حمل

به اساس راپور آژانس خبری باختر، جلسۀ جلوگیری از اجناس بی کیفیت و تاریخ گذشته، در صحن ریاست صنعت و تجارت با حضور داشت، ملا فاضل محمد
” فضلی” رئیس صنعت و تجارت، حافظ مطیع الله “منیب” آمر کتلوی صحت عامه، علمای کرام، خطبای مساجد، تجار ملی و کسبه کاران، دایر گردید.

در آغاز چند آیاتی از کلام الله مجید تلاوت گردید و متعاقباً ملا فاضل محمد” فضلی” رئیس صنعت و تجارت ولایت نیمروز، ضمن خوش آمدگوئی به حاضرین در جلسه صحبت نموده گفت: نظر به اصول و پالیسی وزارت صنعت و تجارت مواد خوراکی و یا طبی که بی کیفیت و یا تاریخ گذشته باشد، طی یک کمیته معین جمع آوری و حریق می گردد.

آقای” فضلی” افزود: خواست ما از تجار ملی این است که از واردن کردن اجناس بی کیفیت و تاریخ گذشته در داخل کشور خود داری نمایند.

سپس حافظ مطیع الله “منیب” آمر کتلوی صحت عامۀ ولایت نیمروز، ضمن اظهار خرسندی از حضور شان در جلسه چنین اظهار داشت، اعضای کمیتۀ جلوگیری از اجناس بی کیفیت و تاریخ گذشته متشکل از اشخاص مسلکی و حرفوی می باشد.

آقای” منیب” افزود: خواهش ما از علمای کرام اینست که به تجار ملی و کسبه کاران پیرامون اضرار فروش مواد بی کیفیت و تاریخ گذشته از دیدگاه اسلام بیانات شرعی از طریق منابر برسانند.

در ادامه مولوی عبدالعزیز” محمدی”، مولوی حبیب الله “رحیمی” و مفتی عبدالرزاق “جمالی” ضمن تشکری از اقدام نیک این کمیته و تحریم فروش اجناس بی کیفیت و تاریخ گذشته، از منظر دین مقدس اسلام وعدۀ همکاری همه جانبه را دادند.