جلسۀ در مورد احداث پارک صنعتی ولایت نیمروز، برگزار گردید

  زرنج، ۲۰ جمادی الثانی/  ۳ دلو امروز یک شنبه جلسۀ در مورد احداث پارک صنعتی ولایت نیمروز، با حضور داشت هیئت بلند رتبۀ وزارت صنعت وتجارت، با تجاران ملی این ولایت، در ریاست صنعت وتجارت؛ دایر گردید. در نخست حاجی ملا فاضل محمد “فضلی” رئیس صنعت و تجارت ولایت نیمروز موضوع جلسه را بیان […]

 

زرنج، ۲۰ جمادی الثانی/  ۳ دلو

امروز یک شنبه جلسۀ در مورد احداث پارک صنعتی ولایت نیمروز، با حضور داشت هیئت بلند رتبۀ وزارت صنعت وتجارت، با تجاران ملی این ولایت، در ریاست صنعت وتجارت؛ دایر گردید.

در نخست حاجی ملا فاضل محمد “فضلی” رئیس صنعت و تجارت ولایت نیمروز موضوع جلسه را بیان نموده واز تشریف آوری هیئت محترم وزارت، ابراز خرسندی نمود.

سپس حاجی عبیدالله ” نورزی” رئیس اتاق تجارت ولایت نیمروز، با مژده احداث پارک صنعتی از مردم و تجاران خواستار همکاری گردید.

در ادامه مولوی محمد زمان “ناصری” رئیس انکشاف وتطبیق پالیسی وزارت صنعت وتجارت گفت: نظر به خواستار تجاران عزیز، پارک صنعتی در این ولایت به زودی افتتاح خواهد گردید وکار ابتدائی این پارک انجام شده و تیم مسلکی انجینران جهت نقشه کشی و سرک کشی در آینده خواهد آمد.
همچنان وی افزود: تمام شرکت‌های تولیدی باید از داخل شهر به پارک صنعتی انتقال یابد.

در این جلسه، مولوی محمد بزرگ “صادقی” آمر تفتیش این وزرات، قیس “ایوبی” رئیس دفتر مقام وزارت و صدیق الله “حیدری” کارشناس انکشاف ریاست منابع بشری وزارت صنعت و تجارت نیز حضور داشتند‌.

در اخیر تجاران ملی هریک معلم عبدالکریم “سروری ” و حاجی محمدنبی “نورزی ” به نمایندگی از تجار ملی، مشکلات و خواسته های ایشان را بیان نمودند.

قابل یادآوری است که ۸۰ جریب زمین، در قسمت شرق شهر زرنج در منطقه میدان هوای جدید، جهت پارک صنعتی اختصاص داده شده است.