جلسه نوبتی مدیران داخل مربوطه ریاست ارشاد حج و اوقاف ولایت فاریاب دایر شد

فاریاب: الیوم دوشنبه 18 دلو 1400 هـ ش مطابق 6 رجب المرجب 1443 هـ ق جلسه نوبتی مدیران داخل مربوطه ریاست ارشاد حج و اوقاف ولایت فاریاب با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید توسط قاری شریف الله شریف مدیر محاسبه این اداره رسماً آغاز گردید. سپس محترم مفتی لطف الله رشیدی سرپرست ارشاد […]

فاریاب: الیوم دوشنبه 18 دلو 1400 هـ ش مطابق 6 رجب المرجب 1443 هـ ق جلسه نوبتی مدیران داخل مربوطه ریاست ارشاد حج و اوقاف ولایت فاریاب با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید توسط قاری شریف الله شریف مدیر محاسبه این اداره رسماً آغاز گردید.

سپس محترم مفتی لطف الله رشیدی سرپرست ارشاد حج  و اوقاف فاریاب، در مورد سنگینی مسئولیت و ماموریت و پرکاری وتلاش شبانه روزی بخاطر انجام وظیفه بوجه احسن صحبت نمودند، از مدیران و مامورین استدعا نمودند که طبق اصول و لایحه، وظایف خویش را پیش ببرند، و به اوقات رسمی حضور دایمی داشته باشند، و گزارش فعالیت های خویش را ماهوار به اداره تسلیم بدهند،

همچنان در قسمت حراست املاک وقفی و اراضی وقفی و ثبت آن و قراردادات آن مفصلاً صحبت نموده از مدیر عمومی اوقاف خواست که هر چه عاجل لیست غاصبین و اراضی غصبی را به ریاست عدلیه بسپارد، و اگر سپرده شده باز هم با مکتوب جدیدی توجه ریاست عدلیه را مجدداً بخود جلب کند، و دیگر در اسرع وقت قراردادات املاک اوقافی و اراضی اوقافی را به حضورداشت هیئت معرفی شده از ارگانهای مختلف ولایت و به حضورداشت اهالی منطقه بصورت شفاف انجام بگیرد.

و در اخیر از مدیران اداره خواست که مشکلات خویش را بطور کتبی به اداره تسلیم نمایند تا در سال جدید جاری 1401 هـ ش به وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف پیشنهاد نموده طالب هدایت شوند.