جلسه شبکه مدیریت منابع بشری ادارات خدمات ملکی ولایت سرپل در دفتر آمریت اصلاحات اداری برگزار گردید!

  سرپل، آژانس باختر، ۱۰حمل ۱۴۰۱ هـ ش جلسه با تلاوت چند از آیات کلام الله مجید توسط یک تن اعضای جلسه آغاز، سپس مولوی جان محمد«سعید» آمر اصلاحات اداری و خدمات ملکی مطابق آجندا صحبت همه جانبه نموده؛ افزود مطابق اررزشهای اسلامی واصول و مقررات باید وظایف خویش را انجام بدهیم و درهمهٔ کارها […]

 

سرپل، آژانس باختر، ۱۰حمل ۱۴۰۱ هـ ش
جلسه با تلاوت چند از آیات کلام الله مجید توسط یک تن اعضای جلسه آغاز، سپس مولوی جان محمد«سعید» آمر اصلاحات اداری و خدمات ملکی مطابق آجندا صحبت همه جانبه نموده؛ افزود مطابق اررزشهای اسلامی واصول و مقررات باید وظایف خویش را انجام بدهیم و درهمهٔ کارها باید الله متعال را حاضر و ناظر بدانیم و نیز از پروردگار متعال ترس داشته باشیم. در خفا و در ظاهر خداوند ج را شاهد کار های خود بدانیم و نیز در مورد انجام اعمال نیک معلومات داده و اعضا شبکه را برای انجام کارها وخدمات نیک ترغیب نمود.

همچنان در مورد سیاست و پالیسی های امارت اسلامی افغانستان صحبت نموده و وظایف ادارهٔ اصلاحات اداری را بیان کرده گفت اداره اصلاحات در بخش های تعیینات، ارزیابی اجراات، و ارتقای ظرفیت فعالیت دارد و در مورد مزایای تدویر جلسهٔ شبکه منابع بشری صحبت نموده اضافه کرد که هدف تدویر جلسه شبکه مدیریت منابع بشری ارتباطات بیشتر، هماهنگی و همکاری با ادارات خدمات ملکی با مقام محترم ولایت و اداره اصلاحات اداری میباشد.

سپس خیرالله ضیایی مدیر عمومی مالی واداری در مورد ارزیابی اجراات سالانه کارمندان روی موضوعات مهم صحبت نموده گفت: ارزیابی اجراات سالانه کارمندان را مطابق طرزالعمل های مربوطه باید با همکاری ادارات خدمات ملکی از قسم سمبولیک و تشریفاتی خارج نماییم و یک پلان منظم نظارتی با ادارات ذیربط ترتیب بدهیم اما پروسهٔ ارزیابی واجراآت الی هدایات بعدی در حال معطل قرار دارد.

متعاقبا محترم وحیدالله عمری کارشناس تعیینات مطابق آجندا پیرامون موضوعات استخدام صحبت نموده گفت: بست های خالی مامورین و معلمین مطابق هدایت مرکز جمع آوری گردد بست های اجیران که فعلا خالی است در مطابقت به طرزالعمل تعیینات اداره اصلاحات اداری پر گردد و نیز روی تدویر برنامهٔ ارتقای ظرفیت کارمندان جدیدالتقرر ادارات صحبت نمود.

در جلسه نماینده گان چون مقام محترم ولایت، ریاست معارف، ریاست احیا و انکشاف دهات، ریاست احصاییه و معلومات، ریاست حج و اوقاف، ریاست مخابرات، ریاست حوزه فرعی دریایی، ریاست تحصیلات عالی، ریاست اطلاعات و فرهنگ، ریاست معادن، ریاست اقتصاد، ریاست صحت عامه، ریاست حفظ و مراقبت، ریاست شهدا و معلولین، ریاست مبارزه با حوادث، اداره مستوفیت، قوماندانی امنیه، آمریت تعلیمات تخنیکی و مسلکی، آمریت امور مهاجرین، آمریت رادیو تلویزیون و ورزش هر کدام باالنوبه صحبت نموده نظریات وپیشنهادات خویش را ارایه داشته اند و از طرف منشی کمیته یکا یک یاداشت گردید.
ودر اخیر تصامیم آتی در جلسه اتخاذ گردید:
‏ تعهد جمع آوری بست های خالی مطابق تشکیل منظور شدهٔ ادارات.
‏ معرفی کارمندان جدیدالتقرر ادارت خدمات ملکی در برنامه ارتقا ظرفیت.
‏ ترتیب وتساپ گروپ شبکه منابع بشری ولایت سرپل.
‏ تعیین تاریخ جلسه آینده.
جلسه با دعایه خیر وفلاح مردم خاتمه یافت.