جلسه اضطراری ریاست مبارزه با حوادث، به ریاست معاون مقام ولایت سرپل در صالون جلسات این ولا دایر گردید.

درین جلسه مولوی محمد صادق حکیمی مستوفی، قاری عبدالقادر “وحدت” رئیس زراعت آبیاری و مالداری، سید صفت الله “صفوان” رئیس مبارزه با حوادث طبیعی، رئیس انکشاف دهات و دیگر رؤسا و آمرین محترم ادارات حضور داشتند.   جلسه با نام خداوند منان آغاز و سپس معرفی آجندا توسط سیدصفت الله “صفوان” رئیس آماده‌گی با حوادث […]

درین جلسه مولوی محمد صادق حکیمی مستوفی، قاری عبدالقادر “وحدت” رئیس زراعت آبیاری و مالداری، سید صفت الله “صفوان” رئیس مبارزه با حوادث طبیعی، رئیس انکشاف دهات و دیگر رؤسا و آمرین محترم ادارات حضور داشتند.

 

جلسه با نام خداوند منان آغاز و سپس معرفی آجندا توسط سیدصفت الله “صفوان” رئیس آماده‌گی با حوادث معرفی گردید.

بعد داملامحمدنادر “حقجو” معاون مقام ولایت در مورد چگونه‌گی توزیع یک مقدار بوری آرد که از مرکز به این ریاست مواصلت ورزیده است صحبت نمود.

 

متعاقبا هر یک از اعضای جلسه به نوبهٔ خود پیرامون موضوع آجندا بحث و صحبت نموده، در اخیر تصامیم ذیل گرفته شد.

۱ــ در مورد توزیع ۴۰۰۰ بوری آرد از جملهٔ ۶۰۰۰ بوری که در این ریاست موجود است.

۲ــ تصامیم بر توزیع آن برای خانواده های شهدا و معلولین و فقرا.

۳ــ سهمیه‌ بندی ولسوالی ها و مرکز این ولا.

۴ــ در قسمت انتقال آن توسط ادارات ذیربط.

و در خاتمه جلسه با دعائیه مستوفی این ولا به پایان رسید.