جلسه  اداری ریاست ارشاد، حج واوقاف ولایت غزنی دائر گرديد

جلسه اداری ریاست ارشاد،حج و اوقاف بمنظور بهبود وتنظیم امورات اداری تحت ریاست محترم شیخ الحدیث مولوی عبدالمنان “مدنی ” برگزارشد. طبق اجندا مطروحه هریک بنوبت خود روی موضوعات مختلف بحث نموده افزودند که بمنظور انجام خدمات بهتر از هرنوع تلاش دریغ نخواهد ورزید. درفرجام جلسه رئیس ارشاد، حج و اوقاف اشاره به مشکلات وچالش […]

جلسه اداری ریاست ارشاد،حج و اوقاف بمنظور بهبود وتنظیم امورات اداری تحت ریاست محترم شیخ الحدیث مولوی عبدالمنان “مدنی ” برگزارشد.

طبق اجندا مطروحه هریک بنوبت خود روی موضوعات مختلف بحث نموده افزودند که بمنظور انجام خدمات بهتر از هرنوع تلاش دریغ نخواهد ورزید.

درفرجام جلسه رئیس ارشاد، حج و اوقاف اشاره به مشکلات وچالش ها درامورات کاری ابراز داشت که کارمندان ریاست ارشاد، حج و اوقاف بعنوان یک اداره دینی باید به کمال اخلاص وصداقت به مردم خدمت نماید.

جلسه به دعائیه خاتمه یافت

 

۱۴۴۳/۶/۲۶

۱۴۰۰/۱۱/۹