جلسهٔ اداری تحت ریاست محمد یعقوب عبدالرحمن اکه والی سرپل با حضور داشت اعضای جلسهء اداری، رؤسا و آمرین محترم ادارات در سالون جلسات تدویر یافت.

   چهارشنبه ۱۴۴۳/۷/۲۱هـ ق مطابق ۴دلو ۱۴۰۰هـ ش   ابتدا جلسه با تلاوت چندی از کلام الله مجید آغاز شد، سپس صحبت های رهنمودی محترم محمد یعقوب عبدالرحمن اکه والی سرپل در ارتباط نظم و نظام کارمندان ادارات مطرح گردیده و از روسای دوائر دولتی خواست همرای تمام کارمندان که در ادارات مربوطه شان ایفای […]

  

چهارشنبه ۱۴۴۳/۷/۲۱هـ ق مطابق ۴دلو ۱۴۰۰هـ ش

 

ابتدا جلسه با تلاوت چندی از کلام الله مجید آغاز شد، سپس صحبت های رهنمودی محترم محمد یعقوب عبدالرحمن اکه والی سرپل در ارتباط نظم و نظام کارمندان ادارات مطرح گردیده و از روسای دوائر دولتی خواست همرای تمام کارمندان که در ادارات مربوطه شان ایفای وظیفه می نمایند؛ سلوک و رفتار نیک داشته در اجرائات شان بی طرفانه عمل نمایند و جلو هر گونه بی نظمی ها در ادارات گرفته شود.

 

عبدالرحمن اکه همچنان اضافه نمودند: تمام رؤسا مکلف هستند در مورد هیئت اعزامی مقام ولایت و سایر ادارات که بخاطری شفافیت کاری و هویدا ساختن یک سلسله مشکلات توظیف می شوند همکاری نموده و جایگاه ایشان حفظ شوند. بی حرمتی به آنها عین بی حرمتی به مقام ذی صلاح است. در این راستا باید توجه جدی صورت گیرد.

 

پس از آن رؤسا و آمرین ادارات پیرامون آجندای جلسه بحث و تبادل افکار نموده، گزارش از کارکردهای ادارات شانرا ارائه نمودند و همچنان مشکلات و چالش های فرا راه شانرا حضور محترم والی ولایت پیشکش کردند.

 

همچنان در ارتباط آگاهی دهی برای مردم بخاطر بانکنوت هاییکه در بازار مشکلات زیادی را به بار آورده تصمیم اتخاذ شد که در خصوص بانکنوتهای قابل چلند و غیر چلند از طرف مدیریت د افغانستان بانک و دیگر ارگان های ذی ربط از طریق رسانه ها و دیکر مراجع معلومات داده شود.

 

در فرجام جلسه با یک سلسه پیشنهادات، نظریات و با اتخاذ تصامیم فوق با دعائیه خیر انجام یافت.