جلسهٔ اداری تحت ریاست محمد یعقوب عبدالرحمن اکه والی سرپل با حضور داشت اعضای جلسهء اداری، رؤسا و آمرین محترم ادارات در سالون جلسات تدویر یافت.

سرپل، آژانس باختر، ٩حمل ۱۴۰۱هـ ش ابتدا جلسه با تلاوت چندی از کلام الله مجید آغاز سپس آجندای جلسه پیشکش شد و بعد صحبت های رئیس خدمات سکتوری مقام ولایت در رابطه به ایجاد قریهٔ بیش قدوق و سالمانی مطرح گردید که اعضای جلسهٔ هر یک نظر خویش را در رابطه ایراد فرمودند. پس از […]

سرپل، آژانس باختر، ٩حمل ۱۴۰۱هـ ش
ابتدا جلسه با تلاوت چندی از کلام الله مجید آغاز سپس آجندای جلسه پیشکش شد و بعد صحبت های رئیس خدمات سکتوری مقام ولایت در رابطه به ایجاد قریهٔ بیش قدوق و سالمانی مطرح گردید که اعضای جلسهٔ هر یک نظر خویش را در رابطه ایراد فرمودند.

پس از آن رؤسا و آمرین ادارات پیرامون آجندای جلسه بحث و تبادل افکار نموده، گزارش از کارکردهای ادارات شانرا ارائه نموده، و مشکلات و چالش های فرا راه شانرا حضور محترم والی ولایت پیشکش کردند.

سپس والی ولایت سرپل برای رؤسای اداراتی که کار پروژهٔ آنان تکمیل نگردیده، هدایت دادند که پیگیر تکمیل پروژه های نیمه کارهٔ شان باشند.

قاری عبدالوکیل معاذ شاروال سرپل در بارهٔ پروژه هاییکه کار آن توسط آن ریاست جریان دارند معلومات داده اضافه نمودند که بعد از تکمیل کار فاز دوم سرک امام تا امام کلان؛ کار فاز دوم سرک رحمت آباد شروع خواهد شد.

جلسه بعد از یک سلسله تبادل افکار و نظریات با اخذ تصامیم لازم؛ با دعای خیر به فرجام رسید.