جلسهٔ اداری تحت ریاست محترم محمد یعقوب« عبدالرحمن اکه» با حضور رئیس استخبارات و با اشتراک تمام اعضای جلسه اعم از رؤسا و آمرین محترم ادارات در صالون جلسات مقام ولایت دایر گردید.

جلسهٔ اداری قبل از ظهر امروز شنبه تحت ریاست محترم محمد یعقوب« عبدالرحمن اکه» با حضور داملا محمد نادر «حقجو» معاون مقام ولایت، مفتی فضل الهادی« فاروق» رئیس استخبارات و با اشتراک تمام اعضای جلسه اعم از رؤسا و آمرین محترم ادارات در صالون جلسات مقام ولایت دایر گردید.   جلسه با تلاوت چند از […]

جلسهٔ اداری قبل از ظهر امروز شنبه تحت ریاست محترم محمد یعقوب« عبدالرحمن اکه» با حضور داملا محمد نادر «حقجو» معاون مقام ولایت، مفتی فضل الهادی« فاروق» رئیس استخبارات و با اشتراک تمام اعضای جلسه اعم از رؤسا و آمرین محترم ادارات در صالون جلسات مقام ولایت دایر گردید.

 

جلسه با تلاوت چند از آیات کلام الله مجید توسط یکی از حاضرین آغاز و سپس روی آجندای از قبل تعین شده بحث و گفتگو گردید. و شماری از رؤسای دولتی گزارش کارکردهای شان را به مقام ولایت ارایٔه نمودند.

 

درین جلسه روی موضوعات ذیل بحث و تبادل نظر صورت گرفت:

۱ــ حاضر بودن همهٔ رؤسای محترم ادارات در جلسات اداری.

۲ــ ایجاد کمیته نظم توسعهٔ شهری.

۳ــ تطبیق حکم مقام عالی امارت اسلامی افغانستان در مورد ممنوعیت استفاده از تصاویر بزرگان مسؤولین امارت سلامی در موتر های دولتی و جاده ها.

۴ــ ایجاد کمیسون جهت حفاظت از علفچرها و زمین دولتی.

۵ــ آغاز نمودن کمیته های سرسبزی و محیط زیست به فعالیت شان جهت نهال شانی و سرسبز نگه‌داشتن شهر و ولسوالی ها.

۶ــ توزیع عادلانهٔ کمکها برای مستحقین آن.

 

و همچنان درین جلسه مولوی محمد صادق حکیمی مستوفی این ولا از رؤسای محترم ادارات خواست که در قسمت جمع آوری عواید و مالیات این ریاست را همکاری نموده و از مصارف گزاف و بیجا جلوگیری به عمل آید تا باشد ولایت سرپل از جمله ولایات مترقی محسوب شده و به خودکفایی دست یابد.

 

جمع بندی جلسه توسط ملا تاج محمد حقجو صورت گرفت و والی صاحب ضمن صحبتهای رهنمودی شان، هدایات لازم را در خصوص بهتر شدن روند کاری ادارات به آنان سپرد.

و جلسه با دعائیه خیر پایان یافت.