تیم نظارتی ریاست محیط زیست از ۵ باب شرکت یخ‌سازی و ۶ باب شرکت کلچه‌ سازی در این ولایت نظارت بعمل آورد.

۱۴۰۱/۱/۲۲ باختر فراه به گزارش خبرگزاری آژانس باختر، در این نظارت از مسئولین این شرکت‌ها خواسته شد تا در زمینه نگهداری و حفاظت درست از محلات این شرکت‌ها توجه لازم به خرج دهند. در مقابل مسئولین از شرکت‌ها، وعده سپردند که مطابق اصول و طرزالعمل ریاست محیط زیست عمل نموده و در پهلوی خدمت به […]

۱۴۰۱/۱/۲۲
باختر فراه

به گزارش خبرگزاری آژانس باختر، در این نظارت از مسئولین این شرکت‌ها خواسته شد تا در زمینه نگهداری و حفاظت درست از محلات این شرکت‌ها توجه لازم به خرج دهند.
در مقابل مسئولین از شرکت‌ها، وعده سپردند که مطابق اصول و طرزالعمل ریاست محیط زیست عمل نموده و در پهلوی خدمت به مردم به فعالیت‌های شان ادامه می‌دهند.
ریاست اطلاعات وفرهنگ.
۱۴۴۳/۹/۱۰ق