توزیع کمک برای 1500 خانواده مستضعف در هرات

هرات ریاست اتحادیه صرافان ولایت هرات برای ۱۵۰۰ خانواده مستضعف و بی بضاعت امروز مساعدت نمود. شیخ اسلام جار والی ولایت هرات از همکاری اتحادیه صرافان با شهروندان هرات قدردانی نمود. والی هرات گفت: اگر بخواهیم فقر از جامعه ریشه کن شود باید زمینه اشتغال زایی کار را برای مردم فراهم سازیم. والی هرات تاکید […]

هرات

ریاست اتحادیه صرافان ولایت هرات برای ۱۵۰۰ خانواده مستضعف و بی بضاعت امروز مساعدت نمود.
شیخ اسلام جار والی ولایت هرات از همکاری اتحادیه صرافان با شهروندان هرات قدردانی نمود.
والی هرات گفت: اگر بخواهیم فقر از جامعه ریشه کن شود باید زمینه اشتغال زایی کار را برای مردم فراهم سازیم.
والی هرات تاکید کرد که کار در مقابل غذا راه حل برای از بین بردن فقر در جامعه می باشد.
رئیس اتحادیه صرافان ولایت هرات گفت ماه مبارک رمصان بهترین ماه مساعدت برای خانواد های غریب می باشد او از مردم خیر خواست که در برنامه های مساعدت سهیم شوند.
این کمک ها شامل آرد، برنج و روغن می باشد که برای کارمندان تنظیف شاروالی، کارکنان سرسبزی، بخش خدماتی صحت عامه و شفاخانه حوزوی هرات توزیع گردید.