توزیع پول نقد برای بیجاشده گان در ولسوالی قرغان ولایت فاریاب

  به گفته حاجی داملا سیف الدین «جهادی» رئیس امور مهاجرین ولایت فاریاب برای ۱۵۰ فامیل بیجاشده که قبلاً توسط هیات موظف مقام ولایت و نماینده دفتر اکتید سروی گردیده بود بعداز ظهر دیروز با حضور داشت نماینده ریاست امور مهاجرین و ولسوال قرغان توسط نماینده دفتر اکتید برای هر فامیل مبلغ ۲۳۵۰۰ افغانی پول […]

 

به گفته حاجی داملا سیف الدین «جهادی» رئیس امور مهاجرین ولایت فاریاب
برای ۱۵۰ فامیل بیجاشده که قبلاً توسط هیات موظف مقام ولایت و نماینده دفتر اکتید سروی گردیده بود بعداز ظهر دیروز با حضور داشت نماینده ریاست امور مهاجرین و ولسوال قرغان توسط نماینده دفتر اکتید برای هر فامیل مبلغ ۲۳۵۰۰ افغانی پول نقد توزیع گردید.