تورنمنت کرکت در ولایت سرپل به پایان رسید.

حسن روفی مسوول کرکیت اداره ورزش سرپل و مسوول برگزاری این تورنمنت مىگويد که این بازیها به تاریخ ۱۹ جدی میان تیم های ملکزی کرکیت بلوچ کاروان، قهرمانان جوزجان،حوض حاجی محمد عمر، خارکش اتحاد، قهرمانان منگوتی، جوانان بلوچ، سیدآبادوخارکش به هدف مصروفیت سالم برای ورزشکاران، دوری جوانان از مواد مخدر، حمایت وپشتیبانی از ا.ا در […]

حسن روفی مسوول کرکیت اداره ورزش سرپل و مسوول برگزاری این تورنمنت مىگويد که این بازیها به تاریخ ۱۹ جدی میان تیم های ملکزی کرکیت بلوچ کاروان، قهرمانان جوزجان،حوض حاجی محمد عمر، خارکش اتحاد، قهرمانان منگوتی، جوانان بلوچ، سیدآبادوخارکش به هدف مصروفیت سالم برای ورزشکاران، دوری جوانان از مواد مخدر، حمایت وپشتیبانی از ا.ا در میدان حوض حاجی محمد عمر با حمایت مالی و معنوی خود ورزشکاران آغاز شده بود.

وى افزود که در نهایت امروز چهارشنبه با ختم تورنمنت تیم ملکزی کرکیت کلپ مقام قهرمانی، بلوچ کاروان مقام دوم، قهرمانان جوزجان مقام سوم را از ان خود نمودند.