تمام افراد گیر مانده در مسیر سبزک به همکاری مسؤولین امارت اسلامی از خطر نجات پیدا کردند

بادغیس تمام افراد گیر مانده در مسیر سبزک به همکاری و حضور مستقیم جناب والی صاحب بادغیس ملاعبدالصمد جاوید,و معاون صاحب اخنذاده محب الله اسد و نهادهای دیگر امارت اسلامی از خطر نجات پیدا کرده و هم اکنون به سمت هرات در حال انتقال هستند. بزرگان و مجاهدین امارت اسلامی در یک برنامه منسجم از […]

بادغیس

تمام افراد گیر مانده در مسیر سبزک به همکاری و حضور مستقیم جناب والی صاحب بادغیس ملاعبدالصمد جاوید,و معاون صاحب اخنذاده محب الله اسد و نهادهای دیگر امارت اسلامی از خطر نجات پیدا کرده و هم اکنون به سمت هرات در حال انتقال هستند.

بزرگان و مجاهدین امارت اسلامی در یک برنامه منسجم از طرف هرات و بادغیس با اعزام یک کاروان کمکی بزرگ که کمکهای صحی نیز شامل آن بود, توانستند افرادی را که بر اثر برف باری در مسیر هرات_ بادغیس (بند سبزک) گیر مانده بودند, نجات دهند.
الحمدالله تمام افرادی که از دیشب تا صبح امروز در برف گیرمانده بودند سلامت هستند و هیچ تلفات در این مورد گزارش نشده است‌.
همچنان یک موتر نوع فلنکوچ که نیز در بند غشقه ولسوالی آبکمری با ۶ سرنشین گیر مانده بود به همکاری مسئولین و مجاهدین و مردم محل نجات پیدا کرد.
لازم به ذکر است که چرخ بالهای امارت اسلامی نیز صبح امروز برای نجات به گیرماندگان سبزک بر فراز این منطقه به پرواز درآمدند اما به سبب مشکلات هوا دوباره بازگشتند.
نوت؛ مجاهدین و مسئولین امارت اسلامی بادغیس با تمام توان در تلاش هستند تا هرچه زودتر مسیر هرات_ بادغیس را بروی مسافران باز کنند.