تقریباً ۱۲۱ باب مکتب در ولایت سرپل تعمیر و ساختمان ندارند.

سرپل، آژانش باختر، ۳حمل ۱۴۰۱ هـ ش مولوی محمد رحمانی رئیس معارف ولایت سرپل در یک مصاحبهٔ اختصاصی به آژانس خبری باختر می گوید: در سال گذشتهٔ تعلیمی ۲۹۶۰ شاگرد از مکاتب این ولا فارغ شده اند که از این میان ۱۶۶۲تن آنان ذکور و ۱۲۹۸تن آنان بخش اناث می باشد. در سال جدید تعلیمی […]

سرپل، آژانش باختر، ۳حمل ۱۴۰۱ هـ ش
مولوی محمد رحمانی رئیس معارف ولایت سرپل در یک مصاحبهٔ اختصاصی به آژانس خبری باختر می گوید: در سال گذشتهٔ تعلیمی ۲۹۶۰ شاگرد از مکاتب این ولا فارغ شده اند که از این میان ۱۶۶۲تن آنان ذکور و ۱۲۹۸تن آنان بخش اناث می باشد.

در سال جدید تعلیمی ۱۴۰۱ حدود ۱۷۶۵۷تن شاگرد جذب شده است که ۹۶۸۱تن آنان ذکور و ۷۹۷۶تن دیگرشان اناث می باشد.

آقای رحمانی همچنان اضافه می کند: این ریاست ۴۵۰۰ معلم برحال دارند که مصروف تدریس اولاد این وطن می باشند و این تعداد معلمین برای معارف این ولا بسنده نبوده و تقریبا به ۲۰۰۰معلم دیگر نیاز دارند.

همچنان در ادامه اضافه نمود در ولایت سرپل ۲۴۲ باب مکتب وجود که نصف این مکاتب ساختمان و یا تعمیر ندارد و به سبب جنگ ها و حوادث طبیعی تخریب گردیده است.
رئیس معارف در اخیر از ۵۵۰ بست کمبود معلمین خبر داده گفت در آیندهٔ نزدیک برای متقاضیان به رقابت آزاد گذاشته خواهد.

این در حالی است امروز زنگ مکاتب درین ولایت و سراسر کشور نواخته شده و سال جدید تعلیمی بگونهٔ رسمی آغاز گردید.