تحت ریاست مولوی محمد رحمانی ریس معارف وریس سکتور تعلیم و تربیه و فرهنگ جلسه نوبتی آن سکتور بعد از ظهر امروز در دفتر کار شان دایر گردید

٢٢حوت١٤٠٠ھش در جلسه مذکورہ معاونین ریاست معارف و اعضای سکتور اشتراک نموده بودند ابتدا جلسه با تلاوت چند آیت از کلام الله مجید آغاز بعدآ مولوی محمد رحمانی ریس معارف وریس سکتور تعلیم و تربیه و فرهنگ گزارش از چگونگی اجرات یک ماهه ان ریاست را ارایه نموده گفت به بفضل خداوند امروز معارف ولایت […]

٢٢حوت١٤٠٠ھش

در جلسه مذکورہ معاونین ریاست معارف و اعضای سکتور اشتراک نموده بودند ابتدا جلسه با تلاوت چند آیت از کلام الله مجید آغاز بعدآ مولوی محمد رحمانی ریس معارف وریس سکتور تعلیم و تربیه و فرهنگ گزارش از چگونگی اجرات یک ماهه ان ریاست را ارایه نموده گفت به بفضل خداوند امروز معارف ولایت سرپل به دست اورد های زیادی نایل گریده و امید واری های زیادی را جهت رشد معارف در پیش دارد و سال۱۴۰۱ را یک سال خوبی برای معارف کشور خواند ریس معارف از همکاری های موسسات و نهاد های کمک کننده به معارف سرپل ابراز قدردانی نموده واز آنها خواست تا با هماهنگی با ریاست معارف کارات شان را در بخش معارف به پیش ببرند پس از ان اجندای جلسه پیشکش گردید که روی هر ماده آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مورد تآیید قرار داده سپس اعضای سکتور هر کدام باالنوبه گزارش از کار کرد های شان را طی یک ماه ارایه نمودند که مورد تایید قرار گرفت جلسه سکتور تعلیم و تربیه و فرهنگ بعد از یک سلسله پیشنهادات و نظر یات با دعای خیر به پایان رسید.