بیش از صد (۱۰۰ )خانواده از روشنائی برق در ولایت غزنی مربوط مرکز مستفید روشنایی شدند !

  امروز دوشنبه مولوی سید محمد حنیف آغا معاون والی غزنی با قطع نوار پروژه توسعه ای برق را در ساحه قلعه اکرم شهر غزنی افتتاح نمود. معاون والی غزنی به تمام باشنده گان این ولایت مژده داد که امارت اسلامی افغانستان با امکانات دست داشته خویش کار پیشرفت خدمات عام المنفعه را سرعت میبخشد […]

 

امروز دوشنبه مولوی سید محمد حنیف آغا معاون والی غزنی با قطع نوار پروژه توسعه ای برق را در ساحه قلعه اکرم شهر غزنی افتتاح نمود.
معاون والی غزنی به تمام باشنده گان این ولایت مژده داد که امارت اسلامی افغانستان با امکانات دست داشته خویش کار پیشرفت خدمات عام المنفعه را سرعت میبخشد و در بخش رسیده گی به مشکلات مردم از هیچ نوع تلاش دریغ نمی ورزند. وی همکاری مردم را با حکومت یک اصل مهم دانسته واز همصدای شهروندان غزنی با مسئولین ادارات دولتی قدردانی نمود.
در مراسم افتتاح ترانسفارمر برق صالح محمد معاون تجارتی حوزه غزنی برشنا نیزصحبت نمود و مستفید شدن ده ها خانواده از نعمت برق را یک پیشرفت مهم در بخش توسعه برق رسانی خواند.

همچنان عزت الله وحدت معاون عملیاتی حوزه غزنی برشنا در باره هزینه این پروژه و ظرفیت ترانسفارمر گفت: که این ترانسفارمر ۱۶۰کیلوولت امپیر منطقه قلعه اکرم شهر غزنی ظرفیت برق رسانی برای بیش از ۱۶۰ خانواده را دارا میباشد.

به گفته وی این پروژه بیش از دومیلیون افغانی هزینه برداشته که باشنده گان محل در تمویل مالی این پروژه با اداره برشنا سهم فعال داشتند.

آقای وحدت سهم مردم را در تمام پروژه های انکشافی مهم خوانده وآنرا در حفاظت از پروژه های عام المنفعه موثر دانست.
همچنان مولوی سید حنیف معاون مقام ولایت غزنی از کار کرد های اداره برشنا ستایش نموده ومسئولین این اداره را تقدیر نمود.
به گفته ی مسئولین اداره برشنا کار توسعه ائی پروژه برق در منطقه نواباد وبرخی مناطق مرکز غزنی نیز به شدت جریان دارد.

۱۴۴۳/۸/۴
۱۴۰۰/۱۲/۱۶