به منظور بررسی دوسیه های محبوسین هیأتی از ادارات ذیربط از محبس سرپل بازدید نمودند. 

٧رجب ۱۴۴۳ هـ‌ق/٢٠دلو۱۴۰۰هـ‌ش به اساس فرمان ریاست الوزرأ و هدایت ستره محکمهٔ امارت اسلامی افغانستان هیأتی از ارگان های ذیربط توظیف گردیده بودند تا دوسیه های متهمین و محبوسین را در محابس مرکز و ولسوالی ها بررسی نموده و به اسرع وقت رسیده‌گی لازم صورت گیرد.   بخاطر بررسی دوسیه های محبوسین، هیأتی تحت ریاست […]

٧رجب ۱۴۴۳ هـ‌ق/٢٠دلو۱۴۰۰هـ‌ش

به اساس فرمان ریاست الوزرأ و هدایت ستره محکمهٔ امارت اسلامی افغانستان هیأتی از ارگان های ذیربط توظیف گردیده بودند تا دوسیه های متهمین و محبوسین را در محابس مرکز و ولسوالی ها بررسی نموده و به اسرع وقت رسیده‌گی لازم صورت گیرد.

 

بخاطر بررسی دوسیه های محبوسین، هیأتی تحت ریاست مولوی خیرمحمد خیرخواه رئیس محکمهٔ شهری و با عضویت مولوی سیدمحمدقاسم فروتن مفتی دیوان مدنی محکمهٔ مرافعه، مولوی مسعود حنفی رئیس امربالمعروف والنهی عن المنکر، مولوی حفیظ الله مدیر سمع شکایات و مولوی محمد رحمانی رئیس معارف از محبس عمومی و حوزه‌های ولایت سرپل بازدید به عمل آوردند.

 

دراین بازدیدآنها از محبوسین و متهمین وعده داده شد که به چالش‌ها، مشکلات و شکایات شان توسط کمیسیون سمع شکایات و هیأت مربوطه به اسرع وقت طبق طرزالعمل به آنها رسیده‌گی صورت می گیرد.

 

محبوسین از نبود مشکلات و امکانات این محبس راضی بوده، و از هیأت‌های‌ مؤظف خواستند که به دوسیه‌های شان رسیده‌گی لازم صورت ‌گرفته تا سرنوشت بعضی از آنها معلوم شوند.