به مناسبت فرا رسیدن فصل بهار، نهال شانی در صحن ریاست اطلاعات و فرهنگ سرپل و کتابخانهٔ عامهٔ این ریاست راه اندازی گردید.

سرپل، آژانس باختر ۲۴حوت ۱۴۰۰ هـ ش مفتی عمیر سرپلی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل در حالیکه خود بیل به دست برداشته و عملا در کار نهال شانی سهم فعال داشت گفت: به مناسبت آمدن فصل بهار طراوت و شادابی نیاز است تا همه دست به دست هم دهیم و در کار نهال شانی […]

سرپل، آژانس باختر ۲۴حوت ۱۴۰۰ هـ ش

مفتی عمیر سرپلی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل در حالیکه خود بیل به دست برداشته و عملا در کار نهال شانی سهم فعال داشت گفت: به مناسبت آمدن فصل بهار طراوت و شادابی نیاز است تا همه دست به دست هم دهیم و در کار نهال شانی و پاک و صفا نگهداشتن محل زیست، شهر و منطقه خویش فعالانه سهم بگیریم.

به گفتهٔ آقای سرپلی غرس نهال های مثمر و غیر مثمر باعث سرسبزی، شادابی و تولید آکسیجن و هوای گوارا می‌گردد و درختان و گیاهان در زنده گی مخلوقات رول مهم و بسزای را بازی می‌کند.

ایشان می افزاید: درخت و نهال شاندن یک صدقه بوده و سایهٔ آن رحمت الهی است؛ منظره محیط را زیبا ساخته؛ برای انسانها و دیگر مخلوقات هوای تازه میبخشد و از باشنده گان ولایت سرپل خواستند تا بخاطر صحتمندی خود و خانواده های شان با غرس نهال در محلات خویش سهم بگیرند؛ تا شهر و منطقه را سرسبز نگهدارند.