به تعداد ۵۰ تن از مجاهدین امارت اسلامی طی چهل روز آموزش از سوی ۳تن استادان از تولی قمندانی رجال برجستهٔ قمندانی امینه ولایت سرپل فارغ گردیدند.

  سرپل، آژانس باختر، اول حمل ۱۴۰۱ هـ ش محمد یعقوب عبدالرحمن اکه والی ولایت سرپل همراه با مولوی عبدالبصیر مظهری از مجاهدینی که در استدیوم ورزشی ولایت سرپل مصروف تعلیم و تربیهٔ نظامی بودند دیدن نمودند. درین بازید، همراه هیئت رهبری مقام ولایت؛ مولوی یارمحمد رئیس محکمهٔ استیناف ولایت سرپل نیز حضور داشتند که […]

 

سرپل، آژانس باختر، اول حمل ۱۴۰۱ هـ ش
محمد یعقوب عبدالرحمن اکه والی ولایت سرپل همراه با مولوی عبدالبصیر مظهری از مجاهدینی که در استدیوم ورزشی ولایت سرپل مصروف تعلیم و تربیهٔ نظامی بودند دیدن نمودند.

درین بازید، همراه هیئت رهبری مقام ولایت؛ مولوی یارمحمد رئیس محکمهٔ استیناف ولایت سرپل نیز حضور داشتند که طی سخنانشان گفت که تعلیم و تربیهٔ نظامی برای تک‌تک مجاهدین امارت اسلامی افغانستان فرض است تا آماده گی کامل برای مقابله با دشمنان اسلام و وطن را داشته باشیم.
وی تاکید نمود که در آینده نیز فرزندان این سرزمین را امادهٔ مبارزه بسازیم تا برای دفاع از حدود اربعه و تمامیت ارضی افغانستان، خون شهدا و خانواده شهدا با آمادگی کامل ایستادگی بتوانند. وی همچنان خطاب به مجاهدین امارت اسلامی گفت که با مردم با رویهٔ نیک بر خورد کنند.