بمنظور رسیده گی به آسیب دیده گان زلزله ولسوالی قادس امروز هیت از مسئولین و نمایندگان موسسات خیریه امروز از مناطق ولسوالی قادس دیدن نمود

  مولوی بازمحمد ” سروری ” رئیس اطلاعات فرهنگ و سخنگوی امارت اسلامی میگوئید در ترکیب این هیت محترم مولوی عبدالستار قوماندان امنیه محترم مولوی باری داد ” صابر ” رئیس حوادث و تعداد از مسئولین امارت اسلامی وملا صالح محمد ” پردل ” ولسوال نظامی قادس حضور داشتند این هیت ابتدا از قریجات قال […]

 

مولوی بازمحمد ” سروری ” رئیس اطلاعات فرهنگ و سخنگوی امارت اسلامی میگوئید در ترکیب این هیت محترم مولوی عبدالستار قوماندان امنیه محترم مولوی باری داد ” صابر ” رئیس حوادث و تعداد از مسئولین امارت اسلامی وملا صالح محمد ” پردل ” ولسوال نظامی قادس حضور داشتند

این هیت ابتدا از قریجات قال چرخ ، خاک پلنگ ، از آنعده خانواده های آسیب دیده دیدار نمودند

مولوی صاحب ” سروری ” به آژانس اطلاعاتی باختر گفت تعداد تلفات ناشی از این زلزله که زیادتر در قریه قال چرخ و خاک پلنگ رخ داده به ۲۰ تن شهید و حدود ۴۰ تن زخمی گردیده که شامل زنان و اطفال نیز میگردد

و بیش از ۸۰۰ خانه تخریب شده است

ملاصالح محمد ” پردل ” ولسوالی نظامی قادس نیز تائید میکند که تلفات جانی و مالی به هموطنان ما وارد گردیده که آرزومندیم تا موسسات و نهادهای خیریه با آنان کمک نماید

محترم مولوی باری داد ” صابر ” رئیس حوادث ولایت بادغیس گفت ریاست حوادث امروز یک مقدار کمک های غذایی و پول نقد برای خانواده های شهدا و زخمیان حادثه فراهم نموده که شامل یک بوجی گندم ، خیمه ، پنج کیلو دال و چهار کیلو شکر و برای هر فامیل شهید ۵۰ هزار افغانی و برای هر زخمی ۲۵ هزار افغانی از سوی امارت اسلامی در نظرگرفته شده بود نیز برای وارثین آنان توزیع گردید

همچنان تعداد از موسسات خیریه به هفت تیم کاری تقدیم و در محلات حادثه اعزام تا خانواده های آسیب دیده را سروی و برای شان مواد در آینده توزیع نماید .