بمناسبت ختم ترجمه وتفسیرقرآن عظیم الشان در مقر لوای اول فاریاب گردهمایی باشکوه برگذار گردید

  امروزچهارشنبه مورخ 1443/9/26 محفل اختتامیه ترجمه وتفسیرقرآن عظیم الشان توسط مفتی عبدالله “جلالی “حفظه الله درمقر لواءاول پیاده فاریاب مربوط قول اردوی ۲۰۹الفتح شمال دائرگردید ودرین محفل باشکوه قرآنی وایمانی مولوی عبدالولی «اتقانی» معاون والی ولایت فاریاب، مولوی نیک محمد «حذیفه» قوماندان امنیه ولایت فاریاب حاجی فاروق «مدبر» ریس استخبارات، مولوی منصور «جاوید » […]

 

امروزچهارشنبه مورخ 1443/9/26
محفل اختتامیه ترجمه وتفسیرقرآن عظیم الشان توسط مفتی عبدالله “جلالی “حفظه الله درمقر لواءاول پیاده فاریاب مربوط قول اردوی ۲۰۹الفتح شمال دائرگردید

ودرین محفل باشکوه قرآنی وایمانی مولوی عبدالولی «اتقانی» معاون والی ولایت فاریاب، مولوی نیک محمد «حذیفه» قوماندان امنیه ولایت فاریاب حاجی فاروق «مدبر» ریس استخبارات، مولوی منصور «جاوید » قومندان لوای اول فاریاب
مفتی لطف الله “رشیدی “ریس ارشاد حج اوقاف ولایت فاریاب وداملا عتیق الله” اسامه” ریس ارکان لوای اول ودیگر مجاهدین اشتراک نموده بودند

محفل متذکره باختم پاره اخیر به پایان رسید شروع این ترجمه وتفسیرقرآن عظیم به هدایت وزارت دفاع ملی و ستر درستیز قول اردوی ۲۰۹الفتح شمال وریاست ارشادحج اوقاف شروع ازتاریخ ۱۲ شعبان والی ۲۶ رمضان بعون الله به اختتام رسید

وسپس دراخیر شیخ صاحب “جلالی” حفظه الله از بزرگان لواء وقول اردوی ۲۰۹الفتح شمال ووزارت دفاع ملی به نسبت علاقمندی شان به قرآن عظیم الشان اظهار سپاس وقدردانی نمودند

ودراخیرازسوی مولوی عبدالصبور “صداقت “آمر عقیدتی لواءاول ومفتی عبدالرحمن مفتی زاده عضو دیوان جزاء محکمه مرافعه ولایت فاریاب برای ۵۰ تن ازمجاهدین اردوی ملی لواء اول تقدیر نامه داده توزیع گردید

محفل امروزی با دعاییه خیر توسط مولوی صاحب نیک محمد “حزیفه “قوماندان امنیه ولایت فاریاب به پایان رسید