بعد از ظهر امروز جلسه هفته وار اداری در مقام ولایت غور بر گزار شد:

غور- فیروزکوه ۲۴ رمضان ۱۴۴۳ هـ ق   جلسه هفته وار اداری مقام ولایت با تلاوت آیات قرآن کریم و به اشتراک مسئولین ادارات ملکی ونظامی تحت ریاست مولوی امین الله شریفی سرپرست این ولایت بر گزار و پیرامون اجندا جلسه بحث و تبادل نظر صورت گرفت. ابتداء مولوی امین الله شریفی سرپرست ولایت غور […]

غور- فیروزکوه

۲۴ رمضان ۱۴۴۳ هـ ق

 

جلسه هفته وار اداری مقام ولایت با تلاوت آیات قرآن کریم و به اشتراک مسئولین ادارات ملکی ونظامی تحت ریاست مولوی امین الله شریفی سرپرست این ولایت بر گزار و پیرامون اجندا جلسه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

ابتداء مولوی امین الله شریفی سرپرست ولایت غور ضمن خوش آمدید از اشتراک کننده گان درمورد اجنداء جلسه صحبت کرد.
وهر کدام از مسئولین به ترتیب صحبت نمودن وتصامم لازم اتخاذ گردید که باید کمیسیون تفتیش وتعقیب ادارات به خاطر ارایه خدمات درست تشکیل شود واین کمیسیون از ریاست منابع بشری، ریاست کار وامور اجتماعی وریاست اصلاحات اداری مؤظف هستند.
و همچنین از عدم ارایه خدمات درست مخابراتی هم سخن به میان آمد ولازم دانستند که هر چه عاجل تر صدای مردم در که در تمام و ولسوالی ها به این مشکیل گرفتار هستند به وزارت مربوطه رسانیده شود.

قابل یاد آوری است که ولایت غور از جمله ولایات است که در طی بیش از چهل سال گذشته هیچ توجه لازم از طرف حاکمان زمان صورت نگرفته واین مردم از همه چیز محروم ماندند. نه سرک دارند، نه برق، نه شفاخانه درست ونه هم آنتن قوی و وسایل ارتباطی که مشکلات مردم رفع گردد.

جلسه با دعای خیر خاتمه یافت