برگزاری نمایشگاه تولیدات داخلی زنان تجارت پیشه هرات

هرات نمایشگاه تولیدات داخلی از سوی زنان تجارت پیشه و اداره اطلاعات و فرهنگ هرات با نمایش محصولات داخلی زنان تجارت پیشه در ۵۰ غرفه برگزار شد. خانم بهنام سلجوقی معاون مالی و داری اتاق تجارت خانم ها هدف از برگزاری این نمایشگاه را انگیزه دادن خانم ها به فعالیت های تجارتی و جذب مشتری […]

هرات

نمایشگاه تولیدات داخلی از سوی زنان تجارت پیشه و اداره اطلاعات و فرهنگ هرات با نمایش محصولات داخلی زنان تجارت پیشه در ۵۰ غرفه برگزار شد.
خانم بهنام سلجوقی معاون مالی و داری اتاق تجارت خانم ها هدف از برگزاری این نمایشگاه را انگیزه دادن خانم ها به فعالیت های تجارتی و جذب مشتری و بازاریابی محصولات شان عنوان نمود.
خانم سلجوقی می گوید که خانم ها با اشتراک در این نمایشگاه می خواهند تا محصولات خود را به بازدید کننده ها معرفی و فروشات خود را بلند ببرند.
از سوی هم خانم های غرفه دار در این نمایشگاه از امارت اسلامی می خواهند تا چالش های موجوده سد راه خانم های تجارت پیشه را برداشته و حمایت خود را از زنان تجارت پیشه گسترده تر نمایند.
با این حال مولانا نعیم الحق حقانی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات می گوید که امارت اسلامی با حضور خانم ها در تجارت مبنی بر شرایط اسلامی تاکید خاصی دارد و خانم ها بدون تشویش و با امنیت خاطر می توانند در عرصه تجارت حضور یابند.
آقای حقانی می گوید که اولویت حکومت امارت اسلامی از حمایت تولیدات داخلی است و تمام تلاش خود را می کنیم تا تولیدات داخلی به خود کفایی برسد و نظام امارت اسلامی حمایت قاطع از تولیدات داخلی را دارد.
گفتنی است این نمایشگاه به مدت ۴ روز بر روی بازدید کنندگان باز است و به خاطر تشویق و حمایت از کاربار زنان در داخل قلعه اختیارالدین هرات راه اندازی شده است.