برگزاری محفلی به مناسبت تقدیر از 250 دانش آموز در ولایت هرات

هرات 250 دانش آموز در هرات از سوی مرکز خصوصی استاد رامش در تالار مرحوم نوراحمد کریمی ریاست اطلاعات و فرهنگ مورد تقدیر قرار گرفتند. مولانا نعیم الحق حقانی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ می گوید که جوانان سرمایه های کشور است و باید تلاش کنند تا از فقر علمی و اقتصادی کشور را نجات […]

هرات
250 دانش آموز در هرات از سوی مرکز خصوصی استاد رامش در تالار مرحوم نوراحمد کریمی ریاست اطلاعات و فرهنگ مورد تقدیر قرار گرفتند.
مولانا نعیم الحق حقانی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ می گوید که جوانان سرمایه های کشور است و باید تلاش کنند تا از فقر علمی و اقتصادی کشور را نجات دهند.
آقای حقانی خطاب به دانش آموز تاکید کرد که آبادی کشور به جنگ نه، بلکه به جوانان بیدار و علم دوست آباد می شود.
همچنان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات می گوید که اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت تمامی امکانات را به دسترس اهل دانش و تحصیل قرار داده و از هر نوع خلاقیت دانش آموزان حمایت می کند.
در همین حال استاد عارف رامش مسوول برگزار کننده این محفل می گوید که اداره اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی در هرات همیشه حامی و پشتیبان نهاد های آموزشی بوده و در قسمت تشویق نهاد ها کار کرده است.
مسوول برگزار کننده این محفل می گوید به خاطر تشویق شاگردان به درس و مسابقه ها این برنامه راه اندازی شده است.
آقای رامش می گوید که یگانه راه تشویق جوانان به کارهای خلاق و تغییر در فکر جوانان و نوجوانان تشویق شان به درس و تعلیم است.
برخی از استادان اشتراک کننده در این محفل می گویند که برگزاری این گونه مسابقه ها و برنامه ها در قسمت تشویق شاگردان موثر بوده و شاگردان می توانند در برنامه های بعدی با انگیزه بیشتر نمرات بهتری بدست آورند.