برگزاری ضیافت افطاری و کمک برای ۴۰ تن از یتیمان و اطفال بی سرپرست در هرات

هرات این ضیافت که به همکاری سلیم مقیمی در صحن ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت برگزار شده بود در آن برای ۴۰ تن از اطفال کمک های شامل: لباس و پول نقد توزیع گردید. سلیم مقیمی برگزار کننده این ضیافت تاکید بر کمک برای افراد بی بضاعت داشته و از تمامی اقشار خواستار این […]

هرات

این ضیافت که به همکاری سلیم مقیمی در صحن ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت برگزار شده بود در آن برای ۴۰ تن از اطفال کمک های شامل: لباس و پول نقد توزیع گردید.
سلیم مقیمی برگزار کننده این ضیافت تاکید بر کمک برای افراد بی بضاعت داشته و از تمامی اقشار خواستار این شد تا برای افراد بی بضاعت کمک نمایند.
آقای مقیمی کمک برای بی سرپرستان و یتیمان را مسوولیت همه دانسته و خواهان گسترش این فرهنگ در هرات گردید.
از سوی هم مولانا نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات با ابراز تشکری از راه اندازی این ضیافت از تمامی سرمایه داران و تجار خواست تا برای افراد مستحق کمک نمایند.
آقای حقانی این اقدام را یک قدم نیک دانسته و بهترین پاداش از طرف خداوند برای افرادی خواست که برای این اطفال کمک نمودند. وی نیز از تمامی تجار و سرمایه داران در هرات و در بیرون از کشور خواستار این شد تا این فرهنگ در هرات فراگیر شود.
در همین حال مستحقینی که از این کمک ها بهره مند شده اند خواستار توجه جدی برای اطفال بی سرپرست و یتیم شدند.
این کمک ها از سوی دو جوان هراتی که در حال حاضر در امریکا زندگی می کنند صورت گرفته است.