برگزاری ضیافت افطاری از سوی سرکنسولگری ترکیه با حضور رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات

هرات محفل ضیافت افطاری از سوی کنسولگری ترکیه با حضور رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت هرات و جمعی از مقامات دولتی برگزار گردید. سخنرانان در این ضیافت از کارکرد های خیرخواهانه کشور دوست ترکیه به نیکی یاد نموده و خواهان تداوم بیشتر کمک ها آن کشور به ملت افغانستان گردیدند. هرات یکی از شهر های مهم […]

هرات

محفل ضیافت افطاری از سوی کنسولگری ترکیه با حضور رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت هرات و جمعی از مقامات دولتی برگزار گردید.
سخنرانان در این ضیافت از کارکرد های خیرخواهانه کشور دوست ترکیه به نیکی یاد نموده و خواهان تداوم بیشتر کمک ها آن کشور به ملت افغانستان گردیدند.
هرات یکی از شهر های مهم کشور بوده که دارای فرهنگ مشترک به کشور ترکیه است و حالا با پیروزی ا.ا.افغانستان زمینه های در قسمت ارایه خدمات بیشتر مساعد شده است.
باید گفت در ماه مبارک رمضان این چندمین ضیافت افطاری است که از سوی کنسولگری کشور ترکیه در اکثر ولایات کشور و شهر هرات برگزار می شود.