برگزاری جلسه شورای اداری پوهنتون دولتی هرات

هرات جلسۀ شورای اداری پوهنتون هرات امروز با حضور پوهندوی عبدالعزیز نعمانی رئیس پوهنتون هرات، معاونین علمی و امور محصلان، رؤسا و استادان پوهنځی‌ ها در دفتر ریاست پوهنتون دایر شد. جلسه با تلاوت آیاتی از کلام پر فیض الهی آغاز و سپس پوهندوی عبدالعزیز نعمانی رئیس پوهنتون، پیرامون آغاز سمستر تحصیلی بهاری محصلان به […]

هرات

جلسۀ شورای اداری پوهنتون هرات امروز با حضور پوهندوی عبدالعزیز نعمانی رئیس پوهنتون هرات، معاونین علمی و امور محصلان، رؤسا و استادان پوهنځی‌ ها در دفتر ریاست پوهنتون دایر شد.
جلسه با تلاوت آیاتی از کلام پر فیض الهی آغاز و سپس پوهندوی عبدالعزیز نعمانی رئیس پوهنتون، پیرامون آغاز سمستر تحصیلی بهاری محصلان به تفصیل صحبت نموده آغاز روند درسی را یک گام مثبت و نیک دانست.
رئیس پوهنتون برداشته شدن گام‌های مؤثر در عرصۀ تحصیلات عالی را از اولویت‌های اساسی این نهاد علمی عنوان نموده، هدایت داد تا استادان پوهنتون بیش از پیش در جهت تطبیق معیارهای لازم اکادمیک و رعایت قوانین تحصیلات عالی آمادۀ ارایه خدمت رسانی به محصلان عزیز باشند.
آقای نعمانی رعایت حجاب و حفظ ارزش‌های اسلامی و ملی را از مهمترین و اساسی‌ترین رسالت ایمانی و وجدانی هر فرد جامعه دانسته و بر رعایت کامل آن از طریق مسئولان مربوطه تأکید نمود.
از سوی دیگر پوهندوی دوکتور سلطان احمد تره‌کی معاون علمی پوهنتون نیز به تفصیل پیرامون تشویق استادان تارک وظیفه جهت بازگشت دوباره به خانوادۀ پوهنتون و جذب استادان جدید پوهنتون صحبت نموده و توجه همه حاضرین جلسه را در این زمینه‌ها خواستار شد.
در ادامه، رؤسای پوهنځی‌ ‌های پوهنتون ضمن ابراز آمادگی‌ها از آغاز دروس سمستر جدید از ارائه خدمات تحصیلی با کیفیت مطابق به معیارهای وزارت تحصیلات عالی اطمینان دادند.
همچنان در این جلسه، تأکید به عمل آمد تا پیرامون رعایت حفظ حجاب اسلامی، به کمیته‌های نظم و دسپلین پوهنځی‌ ها وظیفه سپرده شود تا از طریق استادان اناث آن پوهنځی‌ ها، رهنمایی‌های لازم صورت گیرد.