برای ۲۳۳خانوادهٔ متضرر از خشکسالی ــ فقیر و نادار در مرکز و ولسوالی سوزمه‌ قلعه ولایت سرپل پول نقد توزیع گردید

    سرپل، آژانس باختر، ۴حمل ۱۴۰۱هـ ش محفلی که به همین مناسبت در دفتر ACTED تدویر یافته بود، حافظ سید صفت الله “صفوان” رئیس مبارزه با حوادث طبیعی، سید احمد حیدری نمایندهٔ ریاست اطلاعات و فرهنگ، نمایندهٔ ریاست مهاجرین و رئیس ساحوی دفتر اکتید حضور داشتند. دفتر ساحوی اکتید( ACTED) مقیم سرپل برای ۲۳۳ […]

 

 

سرپل، آژانس باختر، ۴حمل ۱۴۰۱هـ ش
محفلی که به همین مناسبت در دفتر ACTED تدویر یافته بود، حافظ سید صفت الله “صفوان” رئیس مبارزه با حوادث طبیعی، سید احمد حیدری نمایندهٔ ریاست اطلاعات و فرهنگ، نمایندهٔ ریاست مهاجرین و رئیس ساحوی دفتر اکتید حضور داشتند.

دفتر ساحوی اکتید( ACTED) مقیم سرپل برای ۲۳۳ فامیل متضرر از خشک‌سالی، فقیر و نادار در مرکز و ولسوالی سوزمه قلعه این ولا با هماهنگی ریاست اطلاعات و فرهنگ، ریاست مهاجرین، ریاست مبارزه با حوادث طبیعی برای هر فامیل مبلغ ۲۸۰۰۰بیست و هشت هزار افغانی کمک نقدی توزیع نمود.

این کمک ها از طریق این دفتر در حالی صورت می گیرد که در زمستان گذشته برای نزدیک به ۵۰۰ فامیل نیز کمک های نقدی توزیع نموده بود.

انجینیر اوریاخیل رئیس این دفتر به آژانس خبری باختر گفت: سروی این فامیل ها چندی قبل از سوی کارمندان حالت اضطرار و همکاران این دفتر صورت گرفته است.

وی اضافه نمود که این برنامه همچنان دیگر فامیل های بی بضاعت و متضررین را در آینده ها تحت پوشش قرار میدهند.