برای کلینیک ترک اعتیاد زنانه مساعدت صورت گرفت !

برای کلینیک ترک اعتیاد زنان از سوی قوماندانی امنیه ولایت نیمروز مدیریت مبازره علیه مواد مخدر این ولایت با حضور داشت مولوی عبدالرحمن”عبدالله” رئیس صحت عامه ولایت نیمروز، حافظ مطیع الله” منیب” معاون این ریاست  داکتر خلیل شاه”کاظمی” آمر کلینیک ترک اعتیاد، مواد غذایی مساعدت گردید.   ملاجمعه خان “عثمانی” مدیر مبارزه علیه موادمخدر  گفت: […]

برای کلینیک ترک اعتیاد زنان از سوی قوماندانی امنیه ولایت نیمروز مدیریت مبازره علیه مواد مخدر این ولایت با حضور داشت مولوی عبدالرحمن”عبدالله” رئیس صحت عامه ولایت نیمروز، حافظ مطیع الله” منیب” معاون این ریاست  داکتر خلیل شاه”کاظمی” آمر کلینیک ترک اعتیاد، مواد غذایی مساعدت گردید.

 

ملاجمعه خان “عثمانی” مدیر مبارزه علیه موادمخدر  گفت: کمک ها‌ قبلا  توسط شرکت تجارتی الکوزی به این مدیریت مساعدت گردیده بود نظر به نیاز، امروز به کلینیک ترک معتادین، مواد‌ غذایی توزیع گردید.

 

وی همچنان آفزود: پلان داریم معتادین زنانه را از سطح شهر جمع‌آوری و به کلینیک جهت تداوی بیاوریم.

 

داکتر خلیل شاه “کاظمی ” آمر کلینیک ترک معتادین گفت این کلینیک ظرفیت ۲۰ الی ۲۵ مریض معتاد زنانه را دارا میباشد، فعلا ۶ مریض بستر (۲طفل و ۴خانم ) تحت تداوی قرار دارند و ۸ تن پس از تداوی دو روز قبل مرخص گردیدند.

 

داکتر کاظمی آفزود: مریض معتاد پس از ۴۵ روز تداوی در این کلینیک شفایاب میشود و بعد مرخص میشود.

 

کمک های شامل ۵ کمپل ، ۴بوتل روغن ۵کیلوی، ۵۰ کیلو برنج سیله، ۱۲ کیلولوبیا،۱۲ کیلو لپه/دال،۱۰ کیلو برف،  ۱۵ کیلو بوره، یک‌کارتن شامپو یکبارمصرف، یک‌کارتن صابون و ۱۲ جوره کفش زنانه میباشد.